Cosul de fum - informatii utile

Izolatia termica a cosului de fum

 

Cos de fum informatii utileUn sistem eficient de izolare termică trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

a) reducerea gradientului termic şi, implicit, a eforturilor de natură termică în materialul tubului de evacuare a gazelor;

 

b) reducerea pierderilor de căldură ale gazelor aflate în circulaţie ascendentă în interiorul tubului având ca efecte pozitive

- minimizarea căderii de temperatură a gazelor pe înălţimea coşului, esenţială în cazul gazelor care acced în coş la temperaturi apropiate de punctul de rouă acidă.

- îmbunătăţirea tirajului

 

c) reducerea gradientului termic şi a solicitărilor corespunzătoare în trunchiul portant.

 

La alegerea sistemului de izolare termică se vor analiza următoarele cerinţe specifice:

– stabilitatea structurală pe termen lung. Materialul ales trebuie să nu prezinte în timp tasări sau deformaţii care să creeze suprafeţe neizolate;

– conductivitatea termică redusă;

– aptitudinea de exploatare, inclusiv păstrarea integrităţii, la temperaturile la care va fi expus pe durata de serviciu;

– rezistenţa faţă de acizi şi capacitatea de absorbţie a umidităţii de către materialul izolator şi sistemul lui de fixare. Acest aspect are importanţă în cazul tuburilor de zidărie, întrucât cantităţi limitate de gaze calde pot pătrunde prin tub şi pot condensa pe măsura apropierii de partea mai rece a izolaţiei;

– accesibilitatea largă.

 

Parametri ce tin seama de regimul de funcţionare coşului de fum:

 

a) regimul de funcţionare al coşului, acesta putând fi continuu, intermitent sau ocazional;

b) periodicitatea întreruperilor planificate ale funcţionării în vederea efectuării de inspecţii şi, eventual – reparaţii la interior;

c) compoziţia gazelor evacuate şi concentraţiile substanţelor nocive în aceste gaze;

d) concentraţia de praf şi, în mod particular, de praf abraziv în gazele evacuate;

e) debitul fiecărui canal de gaze care deversează în coş;

f) temperatura gazelor la intrarea fiecărui canal în coş;

g) temperaturile maxime ale punctului de rouă al gazelor evacuate;

h) presiunea admisibilă sau necesară la intrarea canalelor de fum în coş;

i) altitudinea amplasamentului precum şi aspectele particulare ale topografiei locale (dacă există);

j) temperaturile medie, maximă şi minimă ale temperaturii exterioare;

k) valorile medie, minimă şi maximă ale presiunii atmosferice;

l) valorile medie, maximă şi minimă ale umidităţii atmosferice;

m) parametri de funcţionare prevăzuţi de producător pentru instalaţia de ardere.

 

Efectele cosurilor de fum asupra mediului înconjurător

 

Zgomot

Nivelul de zgomot produs de coş se va încadra în limitele permise de legislaţia în vigoare.

În mod obişnuit această cerinţă este îndeplinită dacă viteza de evacuare a gazelor la vârf nu depăşeşte 25 m/s. În situaţii speciale, de exemplu dacă se amplasează un ventilator în interiorul coşului sau dacă viteza de evacuare depăşeşte 25 m/s, se va face dovada încadrării nivelului de zgomot în limitele prescrise.

 

Temperatura

Diferenţa pozitivă de temperatură produsă de gazele evacuate la nivelul suprafeţei exterioare a coşului în zonele cu care oamenii pot veni în contact, nu va depăşi 10▫C. Dacă această cerinţă nu poate fi îndeplinită se vor lua măsuri efective pentru a preveni atingerea accidentală a peretelui coşului.

Temperatura aerului în interiorul spaţiului vizitabil va îndeplini următoarele condiţii:

a) Temperatura aerului nu va depăşi 40▫C;

b) Creşterea de temperatură datorată vecinătăţii cu gazele evacuate nu va depăşi 10▫C.

 

Căderi de gheaţă

Dacă se anticipează posibilitatea formării unor blocuri de gheaţă pe suprafeţele aferente coşului se vor lua măsuri corespunzătoare pentru a evita pagubele produse de posibila cădere a acestor blocuri de la înălţime. Aceste măsuri constau fie din instalarea unor opritori fie din prevederea unor echipamente de încălzire.

 

Emisii de gaze şi praf

Condiţiile limitative privind efectele poluante asupra mediului înconjurător trebuie să fie în acord cu prevederile de legislaţie referitoare la protecţia mediului.